WeCallForYou consistentie zeg eens A

Commitment & Consistentie

Zeg eens ÁAAA … en B en C – commitment & consistentie

Soms lijken wij mensen in ons gedrag nogal onverklaarbaar, maar stiekem hebben we allemaal onze eigen interne logica waar we ons aan proberen te houden. Robert Cialdini legt deze logica uit aan de hand van zijn zes beïnvloedingstechnieken. Eén van die technieken die hier een belangrijke rol in speelt is commitment & consistentie. We vinden het maar al te fijn om in lijn te handelen met onze eerder gemaakte keuzes of daden en voelen ons vaak op zijn minst ongemakkelijk als we dit niet doen.

Wie A zegt, wil dus ook graag B zeggen en C en precies hierin schuilt de kracht of wijsheid van het gebruik van commitment & consistentie. Als u graag uw klant of gesprekspartner B wil laten zeggen, gaat dit een stuk makkelijker als u eerst naar A vraagt. Om commitment & consistentie toe te passen, moet er bovendien wederkerigheid en betrokkenheid zijn in het gesprek.

Wij doen dit bij WCFY door vragen te stellen en oprechte gesprekken aan te gaan in plaats van ingestudeerde scripts op te lezen. Zo leren wij uw leads beter kennen en komen wij er gaandeweg achter wat zij echt belangrijk vinden. Door het stellen van de juiste vragen kan de keuze als het ware opgedeeld worden in kleine, makkelijk te maken en logisch opeenvolgende stappen. Het is dan ook een stuk makkelijker om twee of drie kleine stappen te zetten in iemands richting in plaats van één reuzenstap stap.

Iemand die bijvoorbeeld zelf heeft aangegeven het milieu belangrijk te vinden en daar meer voor te willen doen, zal sneller geneigd zijn een vrijblijvende offerte aan te vragen voor zonnepanelen. Zo’n vrijblijvende offerte maakt de volgende stap naar een groen dak weer een stukje kleiner. Pushen in de eerste fase heeft dan een tegendraads effect. De tijd nemen is dus belangrijk en dat terwijl sales doorgaans zo snel mogelijk moet scoren. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Die doorlooptijd merk je alleen bij de start van een project. Zodra het loopt is de conversie alleen maar beter. Er wordt structureel gewerkt aan een goede band, vertrouwen en dus aan sales op de lange termijn.

Wilt u weten hoe wij commitment & consistentie voor uw campagne kunnen toepassen? Laat het ons weten en wij bellen u binnen 24 uur terug!

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Meer publicaties