Simon Bos Syntraal en de energie met WecallforYou

ALS DE ENERGIE ECHT GAAT STROMEN

De impact van ruim 1.300 zwembaden die van het gas afgaan.

Soms is de ontmoeting onverwacht en klopt de energie vanaf het eerste moment. Dit leek het verhaal toen Simon Bos en Monique Hoogkamer elkaar in 2022 troffen op de beurs Solar Solutions in de Haarlemmermeer. WeCallForYou was een vreemde eend in de bijt, een klein callcenter tussen al die duurzame aanbieders en techneuten. Simon was benieuwd naar de opzet, en was binnen enkele minuten overtuigd dat dit de partij was die hem kon helpen. Het werd een duik in het diepe.

Simon Bos is interim-consultant Energietransitie & Aquathermie bij Syntraal. Deze zusteronderneming van de Tauw Group is dé netwerkorganisatie voor ondernemende professionals in de bebouwde omgeving. Impact creëren voor een mooiere, duurzame, veiligere en sociale leefomgeving, dat is de missie. Sinds 2014 als afdeling binnen Tauw en sinds januari 2019 als zelfstandige bv. Simon is samen met zijn tien collega’s, en een flexibele schil, van vooral engineers actief in de vakgroep duurzame warmte.

Verminder het energie-verbruik in gebouwen

De nieuwe uitdaging bij zijn vakgroep kwam vanuit de energiebespaarcoalitie, een netwerk van overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen waar de organisatie bij is aangesloten. Dit netwerk richt zich op iedereen die in staat is invloed uit te oefenen of daadwerkelijk zelf het energieverbruik in gebouwen kan verminderen. Syntraal richt zich binnen dit netwerk op de grootverbruikers.

Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties was er budget voor ideeën die wezenlijk bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Syntraal schreef een plan om zwembaden van het gas af te helpen. Uit de berekeningen met GIS bleek het te gaan om een reductie van 80% bij 1.300 potentiële baden met een totaal verbruik van 66 miljoen kuub per jaar. Een substantieel project en een potentieel geweldige businesscase.

Hoeveel energie verbruikt een zwembad per jaar?

Ondanks het budget en de urgentie, duurde het toch nog ruim een jaar voordat WeCallForYou kon starten met het project. Eerst werd de volledige bellijst geactualiseerd. Het bleek monnikenwerk, maar uiteindelijk was het zover. Er werd een heldere doelstelling geformuleerd: inventariseer het daadwerkelijke gas- en energieverbruik van 150 geselecteerde zwembaden. Vervolgens werden de briefingsessies gepland. In diezelfde periode ontving Syntraal echter de erkenning Energiecoach en mocht het namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren en verduurzamingstrajecten aanbieden aan diezelfde zwembaden. Eén en één is drie en dus ging het team van Monique in februari 2023 van start met een tweeledige doelstelling.

“MEER DAN 30 AFSPRAKEN IN 8 DAGEN TIJD, HET IS POSITIEF UIT DE HAND GELOPEN!”

Het werd een enorm succes. In 8 dagen tijd, verdeeld over twee maanden, werden alle 150 zwembaden benaderd. “Wij verwachtten wel veel gegevens, maar maximaal een stuk of 10 zwembaden dat geïnteresseerd zou zijn in het verduurzamingstraject. Het bleken er echter veel meer. Het is positief uit de hand gelopen”, benadrukt Simon. Met meer dan 30 organisaties werd een afspraak ingepland en bijna 50 zwembaden vroegen om meer informatie. Inmiddels worden concrete, strategische plannen met twee zwembadengroepen met respectievelijk 80 en 130 baden gemaakt en staan er meerdere overkoepelende organisaties op de planning.

Blij dat het project even is stopgezet

Binnen enkele weken zat het team van Syntraal tot over de oren in het werk. Afspraken moesten worden opgevolgd met scans op locatie en een uitgewerkt duurzaamheidsadvies. Met 10 experts geen sinecure. “Stiekem was ik wel even blij dat het pilotproject na 8 weken klaar was”, beaamt Simon. “Het resultaat was overdonderend en we hebben voor de komende periode meer dan voldoende werk. Voor de lange termijn hebben we bovendien een geweldige basis neergezet. Opschalen is een wens, maar in deze markt is het werven van engineers en technisch geschoold personeel niet eenvoudig. We willen focussen op de projecten die we nu starten en zorgen ervoor dat het contact met de andere 40 tot 50 zwembaden niet verwatert.”

Een helder en verfrissend resultaat

Het eindresultaat van de studie – waar WCFY aan heeft bijgedragen – is dat we 1.370 zwembaden blijken te hebben in Nederland. Ongeveer een derde is van de gemeente, een derde privaat en een derde ligt bij hotels en vakantieparken. Met onze oplossingen kunnen we maar liefst 132 miljoen kuub gas per jaar besparen en de CO2 uitstoot van zwembaden substantieel verminderen. Een verdubbeling van onze eerste analyse. 95% van alle zwembaden komt in aanmerking voor de oplossingen van Syntraal.

We zijn onder de indruk van de kwaliteit die WeCallForYou levert.

“Vanaf de start tot aan de terugkoppeling. We hebben niet hoeven meeluisteren, elk gesprek met ons was prettig en professioneel en we hebben op een codering in het script weinig hoeven bijsturen. Je voelt dat het team daadwerkelijk betrokken is bij deze branche en bij de doelen van Syntraal en onze opdrachtgevers. Natuurlijk is er een script, maar het gaat vooral om hoe je daar mee omgaat. Het gaat tenslotte om echte interesse en het anticiperen op de vraag en het antwoord aan de andere kant van de lijn. Wat bovendien prachtig was om te merken is dat het enthousiasme naarmate de opdracht vorderde alleen maar toenam. Over energie gesproken!